Jabłońska, P. „Pominięcie Prawodawcze W Procesie sądowego Stosowania Prawa. Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z 26 Czerwca 2019 r., K 8/17”. Przegląd Konstytucyjny, nr 2, październik 2021, https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/845.