Wiącek, M. „Stosowanie Konstytucji Marcowej W XXI Wieku”. Przegląd Konstytucyjny, nr 2, październik 2021, https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/843.