Roszkiewicz, J. (2021) „Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy publicznej jako wartość konstytucyjna”, Przegląd Konstytucyjny, (3). Dostępne na: https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/972 (Udostępniono: 3 lipiec 2022).