Mistygacz, M. (2021) „Rozliczalność jako forma optymalizacji odpowiedzialności prokuratora”, Przegląd Konstytucyjny, (3). Dostępne na: https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/968 (Udostępniono: 16 maj 2022).