Jabłońska, P. (2021) „Pominięcie prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 8/17”, Przegląd Konstytucyjny, (2). Dostępne na: https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/845 (Udostępniono: 2 grudzień 2021).