Roszkiewicz, Janusz. 2021. „Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy Publicznej Jako wartość Konstytucyjna”. Przegląd Konstytucyjny, nr 3 (październik). https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/972.