Krzemiński, M. (2021). Recenzja: Jan Podkowik, Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne, Warszawa 2019, ss. 443. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/976