Roszkiewicz, J. (2021). Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy publicznej jako wartość konstytucyjna. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/972