Mistygacz, M. (2021). Rozliczalność jako forma optymalizacji odpowiedzialności prokuratora. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/968