Wiącek, M. (2021). Stosowanie Konstytucji marcowej w XXI wieku. Przegląd Konstytucyjny, (2). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/843