(1)
Roszkiewicz, J. Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy Publicznej Jako wartość Konstytucyjna. przeglad_konstytucyjny 2021.