(1)
Jabłońska, P. Pominięcie Prawodawcze W Procesie sądowego Stosowania Prawa. Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z 26 Czerwca 2019 r., K 8/17. przeglad_konstytucyjny 2021.