(1)
Michałkiewicz-Kądziela, E. Ocena Prawna Projektu Zmiany Art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Przedstawionego Przez Prezydenta RP. przeglad_konstytucyjny 2022.