[1]
Roszkiewicz, J. 2021. Uzasadnienie rozstrzygnięć organów władzy publicznej jako wartość konstytucyjna. Przegląd Konstytucyjny. 3 (paź. 2021).