[1]
Mistygacz, M. 2021. Rozliczalność jako forma optymalizacji odpowiedzialności prokuratora. Przegląd Konstytucyjny. 3 (paź. 2021).