[1]
Wiącek, M. 2021. Stosowanie Konstytucji marcowej w XXI wieku. Przegląd Konstytucyjny. 2 (paź. 2021).