Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa z 24 września 2019 r., [2019] UKSC 41 [w sprawach] Królowa (na wniosek Miller) (wnosząca apelację) przeciwko premierowi (pozwany w postępowaniu apelacyjnym) Cherry i inni (pozwani w postępowaniu apelacyjnym)
PDF

Jak cytować

Karczewski, J. (2021). Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa z 24 września 2019 r., [2019] UKSC 41 [w sprawach] Królowa (na wniosek Miller) (wnosząca apelację) przeciwko premierowi (pozwany w postępowaniu apelacyjnym) Cherry i inni (pozwani w postępowaniu apelacyjnym) . Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/974
PDF

Bibliografia

Bereza A., Fermus-Bobowiec A., Smyk G., Tekely W.P., Witkowski W., Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, Warszawa 2015.

Gulczyński A., Lesiński B. (red.), Walachowicz J., Wiewiórowski J., Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995.

Ptak M.J., Kinstler M., Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1999.

Sczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i opracowanie wyboru M. Wąsowicz, Warszawa 2001.