Rozliczalność jako forma optymalizacji odpowiedzialności prokuratora
PDF

Słowa kluczowe

public prosecutor
accountability
liability
independence
efficiency

Jak cytować

Mistygacz, M. (2021). Rozliczalność jako forma optymalizacji odpowiedzialności prokuratora. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/968

Abstrakt

Accountability as a Form of Optimizing the Public Prosecutor's Liability
The subject of this article is the analysis of the prosecutor's liability from the point of view of accountability, based on the criteria of effectiveness and efficiency. There is no doubt that the individual accountability of the public prosecutor is strongly determined by the organizational framework of the prosecutor's office and the level of the granted independence of the prosecutor. In order to implement the postulated changes leading to an increase in the efficiency
of the functioning of the prosecutor's office, it is necessary to develop indicators for periodic evaluation of the prosecutor's work. Only the adoption of individual
evaluation criteria for each prosecutor will ensure the transparency of the institution's work, strengthen the independence of prosecutors (by introducing clear and precise criteria for professional promotion) and contribute to increasing public confidence in the public prosecutor's office.

PDF

Bibliografia

Bibas S., Prosecutorial regulations versus prosecutorial accountability, "University of Pensylvania Law Review" 2009, no. 4, vol. 157.

Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000. Bovaird T., Löffler E., Evaluating the quality of public governance: indicators, models and methodologies, "International Review of Administrative Sciences" 2003, vol. 69, nr 3.

Bovens M., Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, "European Law Journal" 2007, vol. 13, no. 4.

Bovens M., Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism, "West European Politics" 2010, vol. 33, no. 5.

Burdziej S., Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej, Toruń 2017.

Contini F., Mohr R., Judicial Evaluation. Traditions, innovation and proposals for measuring the quality of court performance, Saarbrucken 2008.

Contini F., Mohr R., Reconciling independence and accountability in judicial systems, "Utrecht Law Review" 2007, vol. 3, iss. 2.

Davis A.J., The Power and Discrection of the American Prosecutor, "Droit et Cultures" 2005, nr 1 (49).

Espeland W.N., Vannebo B.I., Accountability, Quantification, and Law, "Annual Review of Law and Social Science" 2007, nr 3.

Fallon R. Jr., Legitimacy and the Constitution, "Harvard Law Review" 2005, t. 118, nr 6.

Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Przeobrażenia w organizacjach. Narzędzia New Public Management, w: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Warszawa 2007.

Garcia Morillo J., La legitimacion democratica del Ministerio Fiscal, "Claves de Razon Practica" Septiembre 1998, no 85.

Grimm D., Constitutionalism. Past, Present, and Future, Oxford University Press 2016.

Hausner J., Podstawy rządzenia interaktywnego, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego, red. J. Hausner, Kraków 2001.

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Jean J.-P., Pauliat H., An evaluation of the equality of justice in Europe and its developments in France, "Utrecht Law Review" 2006, vol. 2, iss. 2.

Keilitz I., Viewing Judicial Independence and Accountability through the "Lens" of Performance Measurement and Management, "International Journal for Court Administration" 2018, vol. 9.

Mering T., Pomiar jakości rządzenia (governance), w: Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2017.

Mistygacz M., Stosunek służbowy prokuratora - między Scyllą niezawisłości a Charybdą posłuszeństwa, w: Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce, red. M. Mistygacz, Warszawa 2020.

Mulgan R., 'Accountability': an ever-expanding concept?, "Public Administration" 2000, vol. 78, no. 3.

Picht G., Pojęcie odpowiedzialności, "Znak" 1979, nr 1-2.

Rosanvallon P., Dobre rządy, tłum. G. Majcher, Warszawa 2018.

Sadurski W., Poland's Constitutional Breakdown, Oxford University Press 2019.

Schwartländer J., Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, "Znak" 1995, nr 10.

Simmons K.Ch., Increasing Police Accountability: Restoring Trust and Legitimacy Through the Appointment of Independent Prosecutors, "Washington University Journal of Law & Policy" 2015, vol. 49.

Skowron-Mielnik B., Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 1.

Suchocka H., W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy "Demokracja poprzez Prawo"), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, nr 2.

Szczupaczyński J., W poszukiwaniu nowego modelu współzarządzania - dylematy koncepcji wartości publicznej, "Studia Politologiczne" 2020, nr 2.

Tonry M., Prosecutors and Politics in Comparative Perspective, w: Prosecutors and Politics: A Comparative Perspective, red. M. Tonry, Chicago - Londyn 2012.

van Dijk F., Vos G., A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary, "International Journal For Court Administration" 2008, vol. 9, no. 3.

Weigend T., A Judge by Another Name? Comparative Perspectives of the Role of the Public Prosecutor, w: The Prosecutor in Transnational Perspective, red. E. Luna, M.L. Wade, New York 2012.

Wróblewski J., Odpowiedzialność konstytucyjna a odpowiedzialność polityczna, Warszawa 1983.

Zaleśny J., Dialektyka prokuratorskiej niezależności, w: Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, red. M. Mistygacz, Warszawa 2019.

Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji, Toruń 2004