O potrzebie regulacji statusu prawnego małżonka Prezydenta RP
PDF

Słowa kluczowe

spouse of the President of the Republic of Poland
First Lady
legal status
institutionalization
public activity
remuneration

Jak cytować

Szydzik, A. (2021). O potrzebie regulacji statusu prawnego małżonka Prezydenta RP. Przegląd Konstytucyjny, (3). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/965

Abstrakt

On the Need to Regulate the Legal Status of the Spouse of the President of the Republic of Poland

The article seeks to define the role of the spouse of the President of the Republic of Poland in the systemic practice, as well as to answer the question of whether there is a need to regulate her legal status. It should be noted that although the President's spouse does not hold any office by law, she is active in the public sphere. Her activity does not consist in exercising public authority but is limited to the performance of representative and social functions. These considerations are additionally justified by the fact that in the past, Sejm of the Republic of Poland attempted to grant the President's spouse remuneration for customarily performed duties.

PDF

Bibliografia

Beasley M.H., First Ladies and the Press - the Unfinished Partnership of the Media Age, Evanston 2005.

Broyde M.J., Schapiro R.A., Impeachment and Accountability: The Case of the First Lady, "Constitutional Commentary" 1998, t. 15.

Czarny P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Gierach E., Opinia prawna w sprawie prawnego uregulowania statusu małżonków Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ambasadora RP, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2017, nr 1.

Gierach E., Opinia prawna z 19 lutego 2019 r. w sprawie uregulowania statusu małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nr BAS-WAKiU-196/19(2), niepubl.

Gierach E., Opinia dotycząca petycji nr BKSP-145-IX-93/20 w sprawie wynagrodzenia małżonki/małżonka Prezydenta RP, BAS-WAP-953/20, Warszawa 2020, < http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/IX-93/$file/IX-93. pdf >, dostęp: 30 kwietnia 2021 r.

Grajewski K., Stelina J., w: Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, P. Uziębło, K. Grajewski, J. Stelina, Warszawa 2014.

McLaughlin M.M., The Unofficial Federal Officer, "Hastings Constitutional Law Quarterly" 2018, t. 46, nr 1.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015.

Paxton-Turner A.A., Changing the First Lady's Mystique: Defining the First Lady's Legal Role and Upending Gender Norms, "University of Massachusetts Law Review" 2018, t. 13, nr 1.

Przywora B., Opinia prawna z 11 lutego 2019 r. w sprawie uregulowania statusu małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej), nr BAS-WAKiU-196/19(1), niepubl.

Rogala M., Wybrane obszary działalności Pierwszych Dam RP w latach 1995-2011, "Zeszyty Naukowe DWSPiT" 2011, nr 4.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Stelina J., Charakter prawny stosunków zatrudnienia konstytucyjnoprawnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2014, t. XXXI.

Sykuna S., Zajadło J., Protokół dyplomatyczny, w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2011.