Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Zielona Góra 19?20 października 2018 r.
PDF

Jak cytować

Feja-Paszkiewicz, A. (2019). Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Zielona Góra 19?20 października 2018 r. Przegląd Konstytucyjny, (3), 126–133. Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/258