Wojciech Włoch, Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynie Hansa Kelsena i Johna Rawlsa, Toruń 2018, ss. 264
PDF

Jak cytować

Szmyt, A. (2019). Wojciech Włoch, Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynie Hansa Kelsena i Johna Rawlsa, Toruń 2018, ss. 264. Przegląd Konstytucyjny, (3), 113–116. Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/256