Swoboda wypowiedzi artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
PDF

Słowa kluczowe

artistic expression, freedom of artistic expression, limits of freedom of artistic expression, restrictions on freedom of artistic expression, freedom of expression

Jak cytować

Kukliński, P. (2019). Swoboda wypowiedzi artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przegląd Konstytucyjny, (3), 61–79. Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/253

Abstrakt

The main topic of this work is the analysis of the freedom of artistic expression with the focus on the case-law of the European Court of Human Rights. The article discusses the basic components of freedom of expression such as the freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas. This work indicates the subjective criteria (features of the author's speech and the specifics of hers/his statement ) and the subject (field, content, form, medium, and type of expression) which determine the scope of protection of freedom of expression. Article defines the criteria for restricting the freedom of expression and legitimate aims contained in the limitation clause in Article 10 section 2 of the European Convention on Human Rights. The considerations coveres the specificity of freedom of artistic expression. The analysis takes into account the position of artistic expression in the hierarchy of particular types of speech and the historical evolution of protection of these contents in international acts and ECHR jurisprudence. The key issues are the role of artistic expression in a democratic society, the limits of freedom of artistic expression stemming from the European Convention on Human Rights and the case-law of the ECHR, as well as current trends in the case-law of this Court.

PDF

Bibliografia

1. Adler A., What's Left: Hate Speech, Pornography, and the Problem for Artistic Expression, ?California Law Review? 1996, nr 6.
2. Biesiadzińska J., Jestem artystą, więc wolno mi wszystko? O kolizji wolności działalności artystycznej z wolnością wyznania, w: Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, red. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M.J. Nocuń, Warszawa 2015.
3. Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, red. A. Biłgorajski, Katowice 2014.
4. Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Warszawa 2013.
5. Bychawska-Siniarska D., Wolność artystyczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 16 grudnia 2013 r. przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.
6. Clements L., European Human Rights. Taking a case under the Convention, Londyn 1994.
7. Gaczyńska K., Wolność wypowiedzi w sztuce a obraza uczuć religijnych, czyli granice swobody ekspresji artystycznej, w: Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, red. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M.J. Nocuń, Warszawa 2015.
8. Garlicki L., w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1 ? 18, red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 2010.
9. Górski M., Sędziowski aktywizm ETPC a deficyty strukturalne systemu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ?Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego? 2017/2018.
10. Górski M., Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe, Warszawa 2019.
11. Grzymkowska M., Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ?Kwartalnik Prawa Publicznego? 2005, nr 5/1/2.
12. Hodak M., Satyra jako szczególny rodzaj krytyki, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 16 grudnia 2013 r. przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.
13. Hugenholtz P.B., Copyright and freedom of expression in Europe, w: Innovation Policy in an Information Age, red. R.C. Dreyfuss, H. First, D.L. Zimmerman, Oxford 2000.
14. Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
15. Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyd. 2, Zakamycze 2003.
16. Leach P., Taking a Case to the European Court of Human Rights, Oxford 2005.
17. Lester A., Sztuka dla sztuki ? komentarz do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawach z zakresu wolności wypowiedzi artystycznej, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 16 grudnia 2013 r. przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014.
18. Lester A., Universality Versus Subsidiarity: A Reply, ?European Human Rights Law Review? 1998, nr 1.
19. Lomas T., Positive art: Artistic expression and appreciation as an exemplary vehicle for flourishing, < https://repository.uel.ac.uk/download/ccdbdb919ff569585aff15b6d5af6bc9b7b4e76af8b6e2ccc019a295ccd1222b/684057/Lomas%2520%25282016%2529%2520-%2520Positive%2520art%2520%2528uploadable%2529.pdf >.
20. Machowicz K., Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności, Warszawa 2018.
21. Mahoney P., Universality versus Subsidiarity in the Strasbourg Case Law on Free Speech: Explaining Some Recent Judgments, ?European Human Rights Law Review? 1997, nr 4.
22. Nowicki M.A., w: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 7, Warszawa 2017.
23. O?Neil R.M., Artistic freedom and academic freedom, ?Law and Contemporary Problems? 1990, nr 3.
24. Plipat S., The State of Artistic Freedom 2018, raport, < www.freemuse.org >.
25. Święcka K., Ochrona dóbr osobistych a wolność krytyki prasowej, w: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, red. W. Lis, Z. Husak, Toruń 2011.
26. Voorhoof D., Cannie H., Freedom of expression and information in a democratic society. The added but fragile value of the European Convention on Human Rights, ?The International Communication Gazette? 2010, nr 72 (4?5).
27. Voorhoof D., Defamation and libel laws in Europe ? the Framework of Article 10 of the European Convention on Human Rights (ECHR), ?Media Law & Practice? 1992, nr 4.
28. Wiśniewski A., The European Court of Human Rights. Between judical activism and passivism, Gdańsk 2016.
29. Zubik M., Ochrona prywatności informacji o zdrowiu w nowym prawodawstwie Unii Europejskiej, ?Przegląd Konstytucyjny? 2018, nr 3.