Sprawozdanie z II Otwartego Seminarium Naukowego pt. "Wokół Konstytucji Marcowej w 100-lecie jej uchwalenia"
PDF

Słowa kluczowe

Act of 17 March 1921 - Constitution of the Republic of Poland

Jak cytować

Barankiewicz, T., & Przywora, B. (2022). Sprawozdanie z II Otwartego Seminarium Naukowego pt. "Wokół Konstytucji Marcowej w 100-lecie jej uchwalenia". Przegląd Konstytucyjny, (4). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/1023

Abstrakt

Report on the 2nd Open Scientific Seminar of the Department of Theory and Philosophy of Law of the John Paul II Catholic University of Lublin and the Department of Constitutional and Comparative Law of the Jan Długosz University in Częstochowa, entitled "Around the March Constitution on the 100th anniversary of its adoption". The seminar took place on 17 March 2021 online.

PDF