Wolność wypowiedzi a ochrona porządku publicznego w prawie wykroczeń (art. 63a Kodeksu wykroczeń). Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 7 grudnia 2020 r., II W 297/20
PDF

Słowa kluczowe

public order
freedom of expression
symbolic speech
misdemeanor
Greenpeace

Jak cytować

Kulesza, J. (2022). Wolność wypowiedzi a ochrona porządku publicznego w prawie wykroczeń (art. 63a Kodeksu wykroczeń). Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 7 grudnia 2020 r., II W 297/20. Przegląd Konstytucyjny, (4). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/1021

Abstrakt

The current Polish Code of Petty Offenses entered into force in a different political, legal, and socio-economic reality. Despite many amendments, it does not fully correspond to contemporary realities, therefore the interpretation of its provisions requires particular care, due to the necessity to consider, in particular, the current Constitution of the Republic of Poland. The guarantees of individual rights and freedoms it contains need to be included in the process of legal interpretation, even though they did not exist in the present form when the Code of Petty Offenses was introduced into the legal system. Article 63a of the Code of Petty Offenses protects against behavior that violates the aesthetics of public space by littering or defacing. It sanctions the placement of an advertisement, poster, leaflet, inscription, or drawing in a public place not intended for this purpose. However, such behavior may not be punished when, in a specific case, it does not violate public order, as it constitutes a form of exercising individual freedom of expression.

PDF

Bibliografia

Bojarski M., w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Legalis 2019.

Bojarski M., w: M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2002.

Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

Budyn-Kulik M., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.

Egierska D., w: J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.

Egierska D., Artykuł 50 projektu Prawa o wykroczeniach, "Zagadnienia karno-administracyjne" 1970, nr 3.

Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996.

Kasicki G., Wiśniewski A., Kodeks wykroczeń z komentarzem, Warszawa 2002.

Kocel-Krekora Z., Rozdział VIII Kodeksu wykroczeń "Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu" w świetle reformy prawa o wykroczeniach, "Zagadnienia Wykroczeń" 1989, nr 3.

Kotowski W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2009.

Kozłowska-Kalisz P., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, LEX 2009.

Krajewski R., Wykroczenia wybryku i nieobyczajnego wybryku, "Przegląd Sądowy" 2010, nr 11-12.

Kulczycki M., Zduńczyk J., Kodeks wykroczeń. Popularny komentarz, Warszawa 1982.

Kulczycki M., Zduńczyk J., O nowym kodeksie wykroczeń, Warszawa 1972.

Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017.

Kulesza J., Wybryk nieobyczajny publicznego prezentowania zdjęć martwych płodów a ochrona wolności wypowiedzi w świetle orzecznictwa ETPC, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2020, nr 1.

Kulesza J., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 r. (IV Ka 818/18), "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019, nr 12, poz. 117.

Kulesza J., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2019 r., (IV Ka 1173/18), "Prokuratura i Prawo" 2020, nr 1.

Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2008.

Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Sawicki J., Ochrona porządku publicznego w Kodeksie wykroczeń i projekcie nowego Kodeksu, w: Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego, red. Z. Sienkiewicz, Wrocław 1997.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.