Obywatelska inicjatywa konstytucyjna i obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Rumunii
PDF

Słowa kluczowe

constitution
citizens' constitution initiative
Constitution Tribunal
citizens' legislative initiative
Romania
the right to initiative

Jak cytować

Skotnicki, K. (2022). Obywatelska inicjatywa konstytucyjna i obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Rumunii. Przegląd Konstytucyjny, (4). Pobrano z https://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/1013

Abstrakt

 The citizens' constitutional initiative and the citizens'  legislative initiative exist in Romania since 1991. They were established by the Constitution of 21 November 1991. The right to initiate a constitutional amendment is vested in a group of at least 500,000 citizens who have the right to vote; they must be residents of at least half of the voivodships, and at least 20,000 citizens must sign the initiative in each voivodship and in Bucharest. The right of legislative initiative is vested in a group of at least 100,000 citizens with the right to vote; they must be residents of at least one-quarter of the voivodships and in each of them such an initiative must be supported by the signatures of at least 5,000 citizens. The Constitution provides exemptions to these initiatives. The collection of signatures and the
further handling of such drafts are regulated by Act No. 189 of 9 December 1999 on the exercise of a legislative initiative by citizens (amended in 2004). Their compliance with the Constitution is examined by the Constitutional Tribunal.
The project initiator has 6 months to collect signatures from the moment of its publication in the official publication journal "Monitorul Oficial Romaniei". In practice, a small number of citizens' constitutional and legislative initiatives
have so far been submitted. It is therefore an ineffective institution. This is believed to be due to overly complex bureaucratic rules governing the collection of signatures. Therefore, it is postulated to simplify the process and introduce the possibility of collecting signatures electronically.

PDF

Bibliografia

Barbateanu V., Curtea Constitutionala si democratia participativa sau implicarea cetatenilor in procesul legislativ, "Buletinul Curtii Constitutionale" 2016, Semestrul I.

Brodziński W., Zasady zmiany Konstytucji Republiki Rumunii, w: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2008.

Czyż A., Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" 2011, t. 7.

Deleanu I., Constitutional Institutions and Procedures, in Romanian Law and Comparative Law, Bucharest 2006.

Falski J., Tryb zmiany Konstytucji Rumunii, w: Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2010.

Kowalewska J., Republika Rumunii, w: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, red. S. Bożyk, Białystok 2020.

Kuczma P., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, czyli "wniosek skierowany przez lud do ludu", w: Zagadnienie prawne, ekonomiczne i społeczne, red. P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal, Wałbrzych 2015.

Rachwał M., Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne - praktyka - perspektywy rozwoju, Poznań 2016.

Sokolewicz W., Sąd Konstytucyjny w Rumunii, w: Sądy Konstytucyjne w Europie. Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r., t. 2: Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja Węgry, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Stoica C.F., Safta M., Legislative Initiative of Citizens in Romania and at the European Level, "Acta Iuridica Hungaria" 2014, 55, nr 2.

Surcel A.C., Privire comparativa asupra initiativei cetatenesti in practica romaneasca si europeana, "Analize, Justitie/Ordine publica" z 20 maja 2018 r.

Szczerbiak A., Wkrótce w Rumunii małżeństwem będzie tylko związek kobiety i mężczyzny, "Polityka" z 23 września 2018 r.

Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli. Ustawa z 24 czerwca 1999 r. z komentarzem, Warszawa 2008.

Wójcik Sz., Inicjatywy ustawodawcze obywateli, maszynopis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2017.

Wojnicki J., Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, "Eastern Review" 2018, t. 7.