Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne „O problemach wykładni Konstytucji RP”

sobota 7 X 2017 r., godz. 10.00-16.15,
Aula A, Budynek Dydaktyczny WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a

Pogłębiający się kryzys konstytucyjny i ustrojowy, który obserwujemy od dwóch lat oraz przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skłoniły środowisko krakowskich konstytucjonalistów i teoretyków prawa do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty naukowej o problemach związanych z wykładnią naszej ustawy zasadniczej.

szczegóły