Numer 3, listopad 2017

Numer 3, listopad 2017

1. 

cały numer

2. 

Mirosław Granat, Równowaga budżetowa jako zasada prawa (na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czasu kryzysu finansowego)

3. 

Tomasz Gizbert-Studnicki, Interpretacja wzorców konstytucyjnych z perspektywy filozofii prawa

4. 

Tomasz Grzybowski, Konkluzywność argumentacji konstytucyjnej jako kryterium oceny prawotwórstwa interpretacyjnego

5. 

Jerzy Zajadło, Konstytucja amerykańska a problem niewolnictwa – „pakt ze śmiercią i porozumienie z piekłem”

6. 

Marek Domagała, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 października 2016 r. (sygn. akt I I SAB/Wa 232/16)

7. 

Zbigniew Witkowski: Marcin M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach
europejskich i pozaeuropejskich monarchii
mieszanych. Studium z zakresu prawa
konstytucyjnego, Gdańsk 2015, ss. 591

8. 

Agnieszka Gajda, Nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego, red. Andrzej Szmyt, Anna Rytel-Warzocha, Gdańsk 2017, ss. 270

9. 

Piotr Czarny, Węgiersko-polskie seminarium naukowe „Państwo prawne na Węgrzech i w Polsce – przeszłość i teraźniejszość” (Kraków, 23 maja 2017 r.)

10. 

Radosław Puchta, Konferencja „Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestolecie wejścia w życie” (Warszawa, 17 października 2017 r.)

11. 

Konrad Rydel, Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku w sprawie: The People of the State of New York ex rel. The Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Tommy, Appellant, v. Patrick C. Lavery, Individually and as an Officer of Circle L Trailer Sales, Inc., et al., Respondents