Numer 2, kwiecień 2018

1. 

Cały numer

2. 

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Wykładnia wroga wobec konstytucji

3. 

Prof. UG dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz
Strategiczne odczytywanie konstytucji.
Rekonstruując granice nowych studiów nad konstytucją

4. 

Prof. dr hab. Marek Zubik
A.D. 2015/2016.
Anni horribili polskiego Trybunału Konstytucyjnego

5. 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr Maciej Serowaniec
Grzechy klasy politycznej wobec instytucji
referendum ogólnokrajowego w Polsce

6. 

Dr Radosław Puchta
Konstytucyjne wymagania dotyczące stosowania kar administracyjnych (Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)

7. 

Dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Jarosław Sułkowski
Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. jako początek głębokiego kryzysu ustrojowego w Polsce

8. 

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17 – prof. UJ dr hab. Monika Florczak-Wątor