Kontakt

przeglad-konstytucyjny@uj.edu.pl

Redakcja

Mikołaj Małecki (redaktor prowadzący)

Zofia Sajdek (redaktor językowy)

Marek Sławiński (asystent)

Współpraca

Typografia i skład: Wydawnictwo Kasper

Okładka i strona tytułowa: Marek Kapturkiewicz

Współwydawcy

Uniwersytet Jagielloński

31‒007 Kraków, ul. Gołębia 24

 

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

31‒518 Kraków, ul. Orląt Lwowskich 14/3

Kontakt dla Czytelników i dystrybutorów

Przegląd Konstytucyjny można zamawiać pod adresem: fundacja@kipk.pl

Zachęcamy do współpracy księgarnie, kancelarie prawne i instytucje

Cena: 40 zł